بازیگر جدید Ray Donovan!

بازیگر جدید Ray Donovan!

بازیگر نقش آگست/پینوکیو در سریال Once Upon a Time یعنی Eion Bailey در فصل دوم سریال Ray Donovan بازی خواهد کرد. او در نقش یک سخنران در این سریال بازی می کند که از Ray درخواست کمک می کند