بازیگر جدید در Once Upon a Time!

بازیگر جدید در Once Upon a Time!

در فصل بعدی سریال Once Upon a timeشاهد داستان Frozen خواهیم بود. در فصل بعدی این سریال Elizabeth Mitchell نیز بازی خواهد داشت. درمورد نقشی که او بازی خواهد کرد فعلا همین اعلام شده است که کاراکترش در ارتباط با داستان Frozen است. اپیزود اول فصل بعدی “داستان دو خواهر” نام دارد