قرعه کشی کاندیدهای جوایز امی سال 2013!

قرعه کشی کاندیدهای جوایز امی سال 2013!

قرعه کشی رسمی آنلاین برای مراسم جوایز Emmy شروع شده، هنوز مشخص نیست که چه افرادی قرار است کاندید جوایز شوند اما تعدادی از افراد که قرار نیست کاندید شوند نامشان پخش شده است. مثلا اگر انتظار داشتید بازی بازیگر نقش Arya Stark کاندید این جایزه شود باید بگوییم که لطفا برای سال دیگر امید ..