خوب ها و بدهای کاندیدهای امی 2014!

خوب ها و بدهای کاندیدهای امی 2014!

لیست کامل کاندیدهای امی امسال را در پست قبل مشاهده کردیم. امسال هم مانند هرسال تعدادی از بازیگران محبوب را در این لیست نمی بینیم و تعداد زیادی از افرادی که بازی های خوبی داشتند در لیست قرار گرفته اند. “خوب ها”: Lizzy Caplan که بازی بسیار زیبایی را در سریال جدیدش به نمایش گذاشته ..