شبکه CBS، فیلم محبوب “Training Day” را بازسازی می کند!

شبکه CBS، فیلم محبوب “Training Day” را بازسازی می کند!

شبکه CBS، دستور ساخت یک پایلوت از فیلم  “Training Day” را داده است. داستان سریال 15 سال بعد از اتفاقات فیلم اصلی روی می دهد، و درباره یک پلیس جوان سیاه پوست است که به تازگی به عضویت نیروی ویژه پلیس لس آنجلس در آمده است، و با یک پلیس سفیدپوست با سیرتی سیاه و دوپهلو، همکار ..