منتظر خبر های جدیدی از یک سریال “جن گیر” و تسخیری باشید!

منتظر خبر های جدیدی از یک سریال “جن گیر” و تسخیری باشید!

به نظر میرسد بعد از موفقیت مجموعه هایی همچون “Hannibal” و Bates Mote” مورگان  کریک مجبور به ساخت یک سریال جن گیر گونه نیز هست!   گزارش شده که در آستانه ی چهلمین سالگرد ساخت فیلم کلاسیک جن گیر ساخته ی ویلیام فردکین،یک سریال با موضوع تسخیر و حلول شیاطین بر  وجود انسان در حال ..