سریال Famous in 12 کنسل شد!

سریال Famous in 12 کنسل شد!

شبکه ی CW سریال Famous in 12 را کنسل کرد. این سریال بدون فیلم نامه که درمورد تلاش یک خانواده برای رسیدن به هالیوود است بدون اعلام هیچ ولیل خاصی از طرف شبکه کنسل شد