Felicia Day به سریال Supernatural بازمی گردد!

Felicia Day به سریال Supernatural بازمی گردد!

در اپیزود LARP and the real girl که روز 23 ژانویه قرار است پخش شود Felicia Day به این سریال برمی گردد. و این خبری بسیار خوشحال کننده برای طرفداران سوپرنچرال است. دین وینچستر در این اپیزود قرار است در لباسی از قرون وسطی ظاهر شود! دین و سم که در حال بررسی علت مرگ ..