سريال جديد رايان مورفی: Feud!

سريال جديد رايان مورفی: Feud!

سریالی جدید از Ryan Murphy در سال 2017 به شبكه ی FX می آید! در این سریال جدید Jessica Lange و Susan Sarandon بازی خواهند داشت. Lange و Sarandon كاراكترهایی را بازی می كنند كه همكاری ستیزه گرانه ای با همدیگر دارند. این سریال سومین سریالی از رایان مورفی است كه از FX به دنبال ..