تاریخ پخش سریال جدید Lifetime!

تاریخ پخش سریال جدید Lifetime!

پیش از این خبر ساخت سریالی جدید را بر اساس داستان قدیمی Flowers in the attic با نام جدید Petals on the wind گذاشته بودیم. این سریال زودتر از آن چه پیش بینی شده بود به تلویزیون می آید! این سریال از ده سال پس از اتفاقات داستان قبلی شروع می شود. Rose McIver, Wyatt ..