بازیگر سریال The Sopranos درگذشت

بازیگر سریال The Sopranos درگذشت

Frank Albanese بازیگر سریال The Sporanos و فیلم Goodfellas در گذشت. او در سریال Sopranos در نقس عمو Pat مزرعه دار بازی میکرد. او در آسایشگاه واقع در Staten Island در سن 84 سالگی درگذشت. &nbsp