سریال The Walking Dead برای فصل 4 تمدید شد! اما…

سریال The Walking Dead برای فصل 4 تمدید شد! اما…

با توجه به تمدید شدن این سریال برای فصل چهارم و همینطور انتقادات و رتبه بندی های خیلی خوب برای فصل 3 سریال The Walking Dead، خبر اینکه Glen Mazzara تهیه کننده گرداننده برای فصل بعد برنمیگردد شوکه کننده و ناگهانی بود! Mazzara بعد از Frank Darabont که اولین تهیه کننده و گرداننده این سریال بود، ..