فردی پرینز رو به بهبود است!

فردی پرینز رو به بهبود است!

Freddie Prinze Jr را حتماً در فیلم های بسیاری دیده اید ولی یکی از جالب ترین نقش هایی که بازی کرده بود نقش پرستار بچه (Emma) در سریال Friends است. او چندی پیش تحت یک عمل جراحی به خاطر دیسکوپاتی قرار گرفته بود. جزییات بیشتری در این مورد ذکر نشده و او فقط گفته بود ..