بازیگر جدید در Once Upon a Time!

بازیگر جدید در Once Upon a Time!

در فصل بعدی سریال Once Upon a timeشاهد داستان Frozen خواهیم بود. در فصل بعدی این سریال Elizabeth Mitchell نیز بازی خواهد داشت. درمورد نقشی که او بازی خواهد کرد فعلا همین اعلام شده است که کاراکترش در ارتباط با داستان Frozen است. اپیزود اول فصل بعدی “داستان دو خواهر” نام دارد

سه کاراکتر Frozen در سریال Once Upon a Time!

سه کاراکتر Frozen در سریال Once Upon a Time!

مدتی زیادی از پخش انیمیشن Frozen نگذشته است که موفقیت بیش از حد آن باعث شده است تا سه کاراکتر از این انیمیشن در سریال Once Upon a Time حضور داشته باشند. این سه کاراکتر شامل Queen Elsa و خواهرش Anna و Kristoff خواهد بود. البته در پایان فصل سوم این سریال نیم نگاهی به ..