فصل چهارم سریال Game of Thrones و مشخص شدن نقش Mark Gatiss

فصل چهارم سریال Game of Thrones و مشخص شدن نقش Mark Gatiss

از ماه جولای مارک گَتیسس برای بازی در سریال Game of Thrones انتخاب شده بود اما نگفته بودند نقش دقیق او چه خواهد بود. نام نقش او Tycho Nestoris خواهد بود.این شخصیت در کتاب نغمه ی تش و یخ تا کتاب پنجم معرفی نشده بود.شخصیت او دقیقاً در کتاب پنجم با نام “رقص با اژدها” ..