سریال Game of Throne گروه موسیقی خود را برای نواختن آهنگ The Bear and the Maiden Fair پیدا کرد

سریال Game of Throne گروه موسیقی خود را برای نواختن آهنگ The Bear and the Maiden Fair پیدا کرد

گروه The Hold Steady آهنگ موسیقی ساخته شده توسط Ramin Djawadi را خواهند خواند. این گروه در 20 آپریل یک آلبوم شامل 7 آهنگ بیرون می دهند که شما این آهنگ “The Bear and Maiden Fair” خواهد بود. در زیر شعر این آهنگ که توسط George Martin نویسنده این سریال سراییده آورده شده است: “A ..