نظرتون راجع به قسمت 4×6 سریال Game of Thrones چی بود؟

نظرتون راجع به قسمت 4×6 سریال Game of Thrones چی بود؟

خطر اسپویلر: اگر این قسمت را ندیدید متن و کامنت ها را نخوانید… نظرتون راجع به آخرین قسمت پخش شده یعنی قسمت 6 از فصل 4 سریال Game of Thrones چی بود؟ قشنگترین صحنه کدام بود؟ به نظر من که خیلی هیجان داشت مخصوصاً قسمت دادگاهی تیریون. قشنگترین قسمتش هم اون تیکه بود که شی ..