Special Correspondents در ۲۰۱۶ می آید!

Special Correspondents در ۲۰۱۶ می آید!

شبکه ی Netflix در سال ۲۰۱۶ Special Correspondents را با حضور Gervais Ricky و Eric Bana به صورت جهانی منتشر می کند! این فیلم یک کار مشترک از Bron Studios و Unanimous Entertainment است. Gervais در این مورد گفته است: شبکه ی Netflix تا کنون دنیای سریال ها را بسیار متحول کرده است و حالا ..