سریال Girl Meets World تمدید شد!

سریال Girl Meets World تمدید شد!

سریال Girl Meets World برای فصل دوم تمدید شد. این سریال در فصل اول خود حدود 5.2 میلیون بیننده جذب کرده بود. فصل دوم این سریال درنوامبر ساخته و در سال 2015 پخش خواهد شد