سريال Girlfriends’ guide to divorce تمديد شد!

سريال Girlfriends’ guide to divorce تمديد شد!

شبكه ي Bravo سريال Girlfriends’ guide to divorce را براي “سه” فصل ديگر تمديد كرد. اين سريال يكي از پرطرفدارترين سريال هاي شبكه بود كه از طرف منتقدين نيز تحسين شده است. اپيزود پاياني فصل دوم اين سريال پربيننده ترين اپيزود سريال تا كنون بوده است