سریالی اسپین آف از The Fosters!

سریالی اسپین آف از The Fosters!

به زودی سریالی از The Fosters به صورت اسپین آف جدا خواهد شد. این سریال به صورت اینترنتی خواهد بود و درمورد گروهی از دختران است؛ The fosters: Girls united! بازیگر اصلی این سریال Rosie O’donnel است که در سریال The Fosters حضور نخواهد داشت. این سریال شامل داستان های Calie و دیگر دختران است. ..