بازیگران Go On در سریال Odd Couple!

بازیگران Go On در سریال Odd Couple!

پیش از این درمورد سریال جدید Matthew Perry و دوباره سازی سریال قدیمی Odd Couple توسط او گفته بودیم. خبر جدید در مورد این سریال این است که شاهد دوباره جمع شدن بازیگران Go On در ابن سریال خواهیم بود. بازیگر Sarah Baker نیز به سریال Odd Couple پیوست تا در نقش دستیار متیو در ..