مرگ های بیشتر در فصل پنجم Game of Thrones که در کتاب حتی نبوده اند!

مرگ های بیشتر در فصل پنجم Game of Thrones که در کتاب حتی نبوده اند!

پیش از این درمورد اینکه فصل پنجم سریال Game of Thrones از کتاب بیش از پیش متفاوت تر خواهد بود گفته بودیم. اما خبر جدید این است که در فصل پنجم این سریال کاراکترهایی کشته می شوند که قرار است در کتاب زنده باشند! پیش از این همه این سریال را به عنوان یکی از ..

شخصیت های Bran Stark و Hodor در فصل 5 سریال Game of Thrones نخواهند بود

شخصیت های Bran Stark و Hodor در فصل 5 سریال Game of Thrones نخواهند بود

گزارش شده است Bran Stark و Hodor در فصل بعدی Game of Thrones حضور نخواهند داشت. Kristian Nairn که نقش Hodor را در سریال بازی میکند در اخیراً مصاحبه اش گفت او و Isaac Hempstead-Wright (Bran) برای فصل 5 باز نخواهند گشت. “ما برای یک فصل نخواهیم بود و یک سال وقفه خواهیم داشت فقط ..