تریلر 2 دقیقه ای از فصل 5 سریال Game of Thrones که فقط در سینما های IMAX پخش شد

تریلر 2 دقیقه ای از فصل 5 سریال Game of Thrones که فقط در سینما های IMAX پخش شد

دست اندکاران سریال Game of Thrones تصمیم بر آن گرفتند که دو قسمت آخر فصل 4 این سریال را در پرده های عظیم سینماهای IMAX به نمایش بگذارند. علاوه بر اینکه تجربه دو قسمت عظیم آخر فصل 4 در پرده ای به آن بزرگی بسیار جالب خواهد بود اما نکته دیگری نیز برای وسوسه کردن ..