شخصیت های Bran Stark و Hodor در فصل 5 سریال Game of Thrones نخواهند بود

شخصیت های Bran Stark و Hodor در فصل 5 سریال Game of Thrones نخواهند بود

گزارش شده است Bran Stark و Hodor در فصل بعدی Game of Thrones حضور نخواهند داشت. Kristian Nairn که نقش Hodor را در سریال بازی میکند در اخیراً مصاحبه اش گفت او و Isaac Hempstead-Wright (Bran) برای فصل 5 باز نخواهند گشت. “ما برای یک فصل نخواهیم بود و یک سال وقفه خواهیم داشت فقط ..