Grace and Frankie تمدید شد!

Grace and Frankie تمدید شد!

شبکه ی Netflix سریال Grace and Frankie را تمدید کرد. بدین ترتیب این سریال دو فصلی می شود. اگر شما هم از طرفداران این سریال هستید و از خبر تمدید شدن آن خرسند شدیدی برای آن باید از Miley Cyrus تشکر کنید! یکی از سازنده های این سریال گفته است که با وجود اینکه دو ..