تیزری از فصل دهم سریال Grey’s Anatomy و یک مرگ غیر منتظره…!

تیزری از فصل دهم سریال Grey’s Anatomy و یک مرگ غیر منتظره…!

آه نه!اینطور که در این تیزر به نظر میرسد کسی باید از دایره ی بازیگران سریال Grey’s Anatomy خارج شود.کسی قرار است بمیرد. شبکه ی ABC به تازگی تیزری پخش کرده که در ان بخش هایی از فصل دهم نشان داده میشود….اما در جایی میبینیم که ریچارد روی تخت افتاده و کلی وسیله ی برقی ..