جایگزینی برای کریستینا در The Voice!

جایگزینی برای کریستینا در The Voice!

خبرهایی درمورد جایگزین شدن یک خواننده ی دیگر به جای Christina Aguilera در برنامه ی The Voice شنیده می شود. این خبرها حاکی از این هستند که Gwen Stefani جای کریستینا روی صندلی های چرخان این برنامه خواهد نشست، زیرا کریستینا به علت بارداری به مدت یک سال در این برنامه حضور نخواهد داشت و ..