دو شبکه ITV و Netflix در تلاش برای به دست آوردن Top Gear!

دو شبکه ITV و Netflix در تلاش برای به دست آوردن Top Gear!

رقابت بر سر امضای قرارداد با سه مجری سابق برنامه ی Top Gear هم چنان ادامه دارد! ITV, Netflix و Hulu‌ در راس این رقابت می خواهند با Jeremy Clarkson, Richard Hammond and James May قراردادی ببندند تا به کمک این سه مجری سابق برنامه ی Top Gear برنامه ی جدید همانند Top Gear‌بسازند تا ..