سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

“Hawaii five-0” تجدید دیدار با یکی دیگر از بازیگران سریال “لاست.جورج گارسیا  در فصل 4 میهمان میشود

“Hawaii five-0” تجدید دیدار با یکی دیگر از بازیگران سریال “لاست.جورج گارسیا در فصل 4 میهمان میشود

آقایون! یکی دیگه از فارغ تحصیلان سریال “لاست” داره برمیگرده به جزیره (آوهایو) تا در سریال “Hawaii five-0” مهمان بشه.   EW گذارش می دهد که ،جورج گارسیا، هوگوی قبلی “hurley” ، در یک قسمت از جنایی درام  CBS در پاییز ظاهر خواهد شد. او نقش یک “نظریه پرداز عالی توطئه ” را بازی خواهد کرد ..