سریال Hell on Wheels تمدید شد

سریال Hell on Wheels تمدید شد

شبکه ی amc این سریال را برای فصل پنجم تمدید کرد . فصل پنجم آخرین فصل این سریال خواهد بود و 14 اپیزود خواهد داشت . فصل نهایی این سریال در دو بخش 7 قسمتی و در طی دو سال پخش می شود

شبکه ی AMC از فصل چهارم سریال Hell On Wheels خبر داده است

شبکه ی AMC از فصل چهارم سریال Hell On Wheels خبر داده است

طرفداران سریال Hell On Wheels  اکنون می تاونید دست از حبس کردن نفسهایتان بردارید؛ این سریال برای فصل چهارم باز میگردد . شبکه ی AMC امروز پس از گذشت شش هفته از قسمت آخر فصل سوم این سریال , تصمیم گرفته که این سریال وسترن را برای دور بعدی نیز بر روی آنتن ببرد . ..