سریال Hell on Wheels تمدید شد

سریال Hell on Wheels تمدید شد

شبکه ی amc این سریال را برای فصل پنجم تمدید کرد . فصل پنجم آخرین فصل این سریال خواهد بود و 14 اپیزود خواهد داشت . فصل نهایی این سریال در دو بخش 7 قسمتی و در طی دو سال پخش می شود