همکاری فاکس و ویل اسمیت!

همکاری فاکس و ویل اسمیت!

شبکه ی فاکس به همراه ویل اسمیت قصد ساخت سریالی از فیلم سینمایی معروف Hitch دارند زیرا این سریالدر زمان خود بسیار موفق بوده است. این سریال یک کمدی تک دوربینی درمورد زندگی احساسی و عاطفی یک دکتر خواهد بود. ویل اسمیت و همسرش به عنوان سازندگان این مجموعه انتخب شده اند ولی این گونه ..