یک بازیگر جدید در سریال Game of Thrones

یک بازیگر جدید در سریال Game of Thrones

یکی از آخرین بازیگران اعلام شده برای فصل چهارم گیم آو ترونز بازیگر بریتانیایی Joel Fry است.او در نقش Hizard zo Loraq اییفای نقش خواهد کرد.این شخصیت از شخصیت از شخصیت های کتاب پنجم مجموعه ی نغمه ی آتش و یخ یعنی کتای رقص با اژدهاییان است. فصل چهارم سریال Game of Thrones در بهار ..