و اما فصل سوم Homeland…

و اما فصل سوم Homeland…

بر کسی پوشیده نیست که طرفداران سریال Homeland دیمیِن لوئیس را در دو قسمت اول فصل سوم به عنوان Brody نخواهند دید.سوال اصلی و بزرگ در مورد شخصیت او این نیست که بینندگان کی  او را خواهند دید…این است که کجا او را خواهند دید؟! در یک ویدئو پیش نمایش از سریال homeland لوئیس کمی ..

تیزر جدید سریال Homeland فصل سوم با موسیقی Adele

تیزر جدید سریال Homeland فصل سوم با موسیقی Adele

جدید ترین تیزر فصل سوم سریال “Homeland” بسیار دلگیر و تاریک است.درست جایی که موسیقی اَدِل آغاز میشود، برودی و شائول در تعدادی اتاق خالی و راهرو دیده میشوند.قضیه جدی تر از این حرف هاست!به نظر میرسد آن ها حتی به درجه ی نا امیدی هم رسیده باشند…!!!! نمیگوئیم این ویدئو یک ویدئوی بد یا ..

فصل سوم Homeland فصلی کاملاً متفاوت!

فصل سوم Homeland فصلی کاملاً متفاوت!

چیزهایی که در باره ی فصل سوم Homeland به گوش میرسد این است که قرار است فصل سوم این سریال،فصلی کاملاً متفاوت از آنچه باشد که قبلاً مشاهده کردیم.رئیس Fox 21 آقای بِرت سالک گفته که آنقدر این سریال متفاوت است که گویی ورزن دیگری از آن در حال تولید است. او به مصاحبه گر ..