بازیگر دکتر هاوس به تلویزیون برمی گردد!

بازیگر دکتر هاوس به تلویزیون برمی گردد!

بازیگر نقش دکتر هاوس یعنی Hough Laurie برای اولین بار پس از سریال هاوس دوباره به تلویزیون بازمی گردد. او به زودی در فصل چهارم سریال Veep از HBO بازی خواهد کرد. هنوز درمورد این که او فقط همین یک بار در این سریال حضور خواهد داشت یا بازهم بازی خواهد داشت حرفی زده نشده ..