سریالی برگرفته از کتاب های کمیک در CW!

سریالی برگرفته از کتاب های کمیک در CW!

شبکه ی  CW در نظر دارد سریال درام جدیدی بسازد. این سریال هم برگرفته از کتاب های کامیک خواهد بود ولی درمورد بت من یا سوپر من نیست، بلکه درمورد شخصیتی است به نام Hour Man! ولی Hour Man کیست؟ این شخصیت برای اولین بار در سال 1940 در کامیک ماجراجویی ظاهر شد، یک محقق ..