دو تئوری مختلف برای پایان هاوس

دو تئوری مختلف برای پایان هاوس

قسمت آخر سریال هاوس همه کسانی که نقش بخصوصی در این سریال داشتند رو دور هم جمع کرد ( به غیر از یکنفر) و به صورت داستانی که به کاراکتر اول نشان میداد که این تمام زندگی توست برای ما بیان کرد. همچنین مخلوطی از تکنیک های داستان سرایی که در بهترین اپیزود های این ..