سریال اسپبن آف از How i met your mother…

سریال اسپبن آف از How i met your mother…

همراه با نزدیک شدن به پایان سریال How I met your mother صحبت ها درمورد ساخت سریالی اسپین آف از آن بیشتر و جدی می شود. این سریال اسپین آف توسط Carter Bays و Craig Thomas و Emily Spivey ساخته خواهد شد، با همکاری 20th century Fox studio و نام آن How I met your ..