فصل نهم سریال How I met Your Mother

فصل نهم سریال How I met Your Mother

پریمیری از فصل نهایی سریال HIMYM منتشر شده است.این سریال کمتر از دو هفته ی دیگر آغاز به پخش خواهد کرد و دقیقاً از محلی که فصل هشت تمام شد،آغاز خواهد شد.در این فصل تمامی بازیگران حضور خواهند داشت.از جمله مادرِ داستان با بازی کریستین میلیوتی.همچنین به سمت فارهامتون میرویم تا عروسی بارنی (با بازی ..