سریالی جدید وابسته به Agents of Shield!

سریالی جدید وابسته به Agents of Shield!

سریال Agents of Shield یک سریال نوپا است که فقط فصل اول آن پخش شده است ولی با این وجود افراد زیادی را پای تلویزیون نشانده است. هنوز از طرف کمپانی تصویب نشده است ولی شایعاتی درمورد ساخت یک سریال اسپین آف از این سریال شنیده می شود. سریال اسپین آف احتمالا براساس زندگی Peggy ..