یکی از داوران شوی تلویزیونی America’s Got Talent از آن جدا میشود

یکی از داوران شوی تلویزیونی America’s Got Talent از آن جدا میشود

Howard Stern دیگر در مسابقه تلویزیونی America’s Got Talent حضور نخواهد داشت. او که از سال 2012 به این شو پیوسته بود، روز چهارشنبه در برنامه رادیویی خودش به نام “The Howard Stern Show” اعلام کرد که این فصل آخرین فصل او خواهد بود. دلیل خود را نیز شلوغ بودن برنامه های کاری اش توصیف کرد. او ..