کاراگاه گجت از راه می رسد!

کاراگاه گجت از راه می رسد!

شبکه ی Netflix قصد دارد یک سریال جدید براساس Inspector Gadget پخش کند! این سریال پیش از این در اروپا پخش شده است و به زودی از 27 March برای قاره ی آمریکا نیز پخش خواهد شد. داستان این سریال با توجه به گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی با زمان کنونی هماهنگی خواهد داشت