برن استارک در فصل جدید Game of Thrones

برن استارک در فصل جدید Game of Thrones

در این تصویر از فصل جدید ما نمایی از Isaac Hempstead-Wright را میبینیم که در نقش برن استارک به سریال بازگشته است. پسر فلج ند و کتلین استارک که قابلیت نفوذ به ذهن حیوانات و کنترل آن ها را دارد. این شخصیت در فصل 5 سریال حضور نداشت و همانطور که انتظار میرفت از آنجایی که ..

بازیگر سریال Game of Thrones برای فصل 6 باز میگردد

بازیگر سریال Game of Thrones برای فصل 6 باز میگردد

Isaac Hempstead-Wright در نقش Brank Stark که در فصل قبل حضور نداشت تایید شده است که برای فصل آینده بازخواهد گشت. او گفته است: “زیاد نمیتونم در موردش حرف بزنم اما این فصل بازخواهم گشت و قضایای Bran هیجان انگیز خواهند بود.” &nbsp