دکتر برک در Grey’s Anatomy!

دکتر برک در Grey’s Anatomy!

کاراکتر دکتر برک با بازی Isaiah Washington پس از سال ها دوباره به سریال Grey’s Anatomy برمی گردد! او در فصل دهم سریال Grey’s Anatomy در قالب یک بازیگر مهمان در سریال حضور خواهد داشت. او پیش از این در سال 2007 به خاطر مشکلی که با T.R Knight بازیگر جورج اومالی داشت این سریالرا ..

Isaiah Washington دوباره به دنیای بازیگری برمی گردد!

Isaiah Washington دوباره به دنیای بازیگری برمی گردد!

Isaiah Washington بازیگر نقش دکتر پرستون برک، جراح پر آوازه ی قلب در سریال Grey’s Anatomy پس از خروج پر سروصدایی که از این سریال داشت در سال 2007 تا کنون در سریال دیگری بازی نکرده بود. ولی این گونه به نظر می رسد که قصد بازگشت به دنیای سریال را دارد. Isaiah قرار است ..