کارگردان جدید Game of Thrones!

کارگردان جدید Game of Thrones!

یکی از کارگردان هایی که در کارگردانی فصل ششم این سریال سهیم خواهد بود کسی نیست به جز Jack Bender! او کارگردانی دو اپیزود از این سریال یعنی اپیزود ۵ و ۶ فصل بعد را برعهده خواهد داشت. جک بندر پیش از این کارگردانی “Under the Dome” ،“The Sopranos” و “Lost” را در کارنامه ی ..