متیو پری: “من 3 سال از F.R.I.E.N.D.S رو به خاطر مصرف مواد یادم نمیاد”

متیو پری: “من 3 سال از F.R.I.E.N.D.S رو به خاطر مصرف مواد یادم نمیاد”

متیو پری در حضور دور هم اخیر ستارگان سریال FRIENDS بعد از چندین سال (عکس در کانال تلگرام ما FTVShows@) حضور نداشت. دلیل اش هم به خاطر حضور اش در یک نمایشنامه خارج از کشور بود.  اما ظاهرا این خیلی چیز جدیدی نبوده! در یک مصاحبه متیو پری اعتراف کرد که سه سال از سریال ..