کارگردان James Cameron و بازیگر Arnold Schwarzenegger قرار است در یک سریال شبکه شوتایم با یکدیگر همکاری داشته باشند

کارگردان James Cameron و بازیگر Arnold Schwarzenegger قرار است در یک سریال شبکه شوتایم با یکدیگر همکاری داشته باشند

این دو که قبلاً در فیلم های The Terminator، The Terminator 2 و True Lies با یکدیگر همکاری داشتند قرار است کاری تازه برای شبکه شوتایم به نام “سالهای خطرناک زیستن” تهیه کنند. این سریال در مورد محیط زیست و اینکه چطوری میشود آن را بهبود بخشید و آن را به سمت آینده ای قابل ..