نگران نباشید : “Janice” نمرده!!

نگران نباشید : “Janice” نمرده!!

شب گذشته خبر مرگ ناگهانی Maggie Wheeler که بازیگر نقش معروف “Janice” در سریال FRIENDS بود هواداران این سریال را به شوک فرو برد. خبرها حاکی از آن بود که او در اتاق خواب آپارتمانش در حالی که ساعتها از مرگش میگذشته پیدا شده و علت مرگ ایست قلبی گزارش شده بود. اما حال به ..