تولدت مبارک Jason Alexander

تولدت مبارک Jason Alexander

اگر با شخصیت “جورج کستنزا” با بازی Jason Alexander آشنا باشید، سریال Friends تنها سریالی نیست که بیش از 10 بار دیده اید